โรงเรียนบ้านโนนเปลือย
หมู่ที่ 7 บ้านโนนเปลือย   ตำบลตลาดแร้ง  อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 36170
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง