โรงเรียนบ้านโนนเปลือย
หมู่ที่ 7 บ้านโนนเปลือย   ตำบลตลาดแร้ง  อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 36170
ผู้บริหาร

ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/07/2018
ปรับปรุง 09/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 27014
Page Views 27754
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) คอนสวรรค์ คอนสวรรค์
2 โรงเรียนบ้านหนองโก คอนสวรรค์ คอนสวรรค์
3 โรงเรียนปูด้วงศึกษาลัย คอนสวรรค์ คอนสวรรค์
4 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ คอนสวรรค์ คอนสวรรค์
5 โรงเรียนบ้านนาเสียวหนองชาติ คอนสวรรค์ คอนสวรรค์
6 โรงเรียนบ้านหนองทอน คอนสวรรค์ คอนสวรรค์
7 โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) ช่องสามหมอ คอนสวรรค์
8 โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว ช่องสามหมอ คอนสวรรค์
9 โรงเรียนบ้านโสกหาด ช่องสามหมอ คอนสวรรค์
10 โรงเรียนชุมชนบ้านโสก บ้านโสก คอนสวรรค์
11 โรงเรียนดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์ บ้านโสก คอนสวรรค์
12 โรงเรียนบ้านโปร่งโก บ้านโสก คอนสวรรค์
13 โรงเรียนบ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร) บ้านโสก คอนสวรรค์
14 โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) บ้านโสก คอนสวรรค์
15 โรงเรียนบ้านท่าฉาง ยางหวาย คอนสวรรค์
16 โรงเรียนบ้านยางหวาย ยางหวาย คอนสวรรค์
17 โรงเรียนโนนเขวาประสิทธิ์ศิลป์ ยางหวาย คอนสวรรค์
18 โรงเรียนบ้านสำราญ ศรีสำราญ คอนสวรรค์
19 โรงเรียนบ้านนาโจด ศรีสำราญ คอนสวรรค์
20 โรงเรียนบ้านนาฮี ศรีสำราญ คอนสวรรค์
21 โรงเรียนบ้านนามน ศรีสำราญ คอนสวรรค์
22 โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น ศรีสำราญ คอนสวรรค์
23 โรงเรียนหนองบัวบานเย็นวิทยา ศรีสำราญ คอนสวรรค์
24 โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) หนองขาม คอนสวรรค์
25 โรงเรียนบ้านฝาย หนองขาม คอนสวรรค์
26 โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร หนองขาม คอนสวรรค์
27 โรงเรียนบ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) หนองขาม คอนสวรรค์
28 โรงเรียนห้วยไร่วิทยานุกูล ห้วยไร่ คอนสวรรค์
29 โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค ห้วยไร่ คอนสวรรค์
30 โรงเรียนบ้านดงเย็นมิตรภาพที่ 167 ห้วยไร่ คอนสวรรค์
31 โรงเรียนบ้านห้วยยาง ห้วยไร่ คอนสวรรค์
32 โรงเรียนบ้านหลุบเพ็ก ห้วยไร่ คอนสวรรค์
33 โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า ห้วยไร่ คอนสวรรค์
34 โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ โคกมั่งงอย คอนสวรรค์
35 โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ) โคกมั่งงอย คอนสวรรค์
36 โรงเรียนบ้านหนองโนน้อย โคกมั่งงอย คอนสวรรค์
37 โรงเรียนบ้านโคกก่อง โนนสะอาด คอนสวรรค์
38 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา โนนสะอาด คอนสวรรค์
39 โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยา โนนสะอาด คอนสวรรค์
40 โรงเรียนบ้านลำชี โนนสะอาด คอนสวรรค์
41 โรงเรียนบ้านโนนพันชาติ โนนสะอาด คอนสวรรค์
42 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา) โนนสะอาด คอนสวรรค์
43 โรงเรียนบ้านหินลาด ชีบน บ้านเขว้า
44 โรงเรียนบ้านสงแคน ชีบน บ้านเขว้า
45 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ชีบน บ้านเขว้า
46 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ ชีบน บ้านเขว้า
47 โรงเรียนบ้านวังกำแพง ชีบน บ้านเขว้า
48 โรงเรียนบ้านกุดตะเคียน ชีบน บ้านเขว้า
49 โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง ชีบน บ้านเขว้า
50 โรงเรียนบ้านกุดยาง สาขาบ้านตาด ตลาดแร้ง บ้านเขว้า
51 โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์ ตลาดแร้ง บ้านเขว้า
52 โรงเรียนบ้านกุดไผ่ ตลาดแร้ง บ้านเขว้า
53 โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น ตลาดแร้ง บ้านเขว้า
54 โรงเรียนบ้านโนนเปลือย ตลาดแร้ง บ้านเขว้า
55 โรงเรียนโคกน้อยวิทยา ตลาดแร้ง บ้านเขว้า
56 โรงเรียนบ้านกุดหูลิง ตลาดแร้ง บ้านเขว้า
57 โรงเรียนบ้านกุดยาง ตลาดแร้ง บ้านเขว้า
58 โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ ตลาดแร้ง บ้านเขว้า
59 โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา บ้านเขว้า บ้านเขว้า
60 โรงเรียนบ้านโนนหมาว้อ บ้านเขว้า บ้านเขว้า
61 โรงเรียนบ้านกุดฉนวน บ้านเขว้า บ้านเขว้า
62 โรงเรียนบ้านหนองโสมง บ้านเขว้า บ้านเขว้า
63 โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม บ้านเขว้า บ้านเขว้า
64 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า บ้านเขว้า บ้านเขว้า
65 โรงเรียนบ้านโนนตาด บ้านเขว้า บ้านเขว้า
66 โรงเรียนบ้านต้อน บ้านเขว้า บ้านเขว้า
67 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน บ้านเขว้า บ้านเขว้า
68 โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง ภูแลนคา บ้านเขว้า
69 โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน ภูแลนคา บ้านเขว้า
70 โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า ภูแลนคา บ้านเขว้า
71 โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง ภูแลนคา บ้านเขว้า
72 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำคำ ภูแลนคา บ้านเขว้า
73 โรงเรียนบ้านแก้งยาว ภูแลนคา บ้านเขว้า
74 โรงเรียนบ้านวังกุ่ม ลุ่มลำชี บ้านเขว้า
75 โรงเรียนบ้านป่ายาง ลุ่มลำชี บ้านเขว้า
76 โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง ลุ่มลำชี บ้านเขว้า
77 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ ลุ่มลำชี บ้านเขว้า
78 โรงเรียนลุ่มลำชีนิรมิตรวิทยา ลุ่มลำชี บ้านเขว้า
79 โรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง ลุ่มลำชี บ้านเขว้า
80 โรงเรียนท่าแก้งบำรุงศิลป์ ลุ่มลำชี บ้านเขว้า
81 โรงเรียนบ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา ลุ่มลำชี บ้านเขว้า
82 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย ลุ่มลำชี บ้านเขว้า
83 โรงเรียนท่าแกวิทยากร ลุ่มลำชี บ้านเขว้า
84 โรงเรียนบ้านวังปลาฝา ลุ่มลำชี บ้านเขว้า
85 โรงเรียนบ้านโนนแดง สาขาบ้านโนนเสาเล้า โนนแดง บ้านเขว้า
86 โรงเรียนบ้านโนนแดง โนนแดง บ้านเขว้า
87 โรงเรียนบ้านคลองจันลา บ้านเจียง ภักดีชุมพล
88 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม บ้านเจียง ภักดีชุมพล
89 โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี บ้านเจียง ภักดีชุมพล
90 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านเจียง ภักดีชุมพล
91 โรงเรียนบ้านแจ้งตราด บ้านเจียง ภักดีชุมพล
92 โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า วังทอง ภักดีชุมพล
93 โรงเรียนบ้านเจาเหนือ วังทอง ภักดีชุมพล
94 โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา วังทอง ภักดีชุมพล
95 โรงเรียนบ้านห้วยร่วม วังทอง ภักดีชุมพล
96 โรงเรียนสหประชาสรร วังทอง ภักดีชุมพล
97 โรงเรียนบ้านซับชมภู วังทอง ภักดีชุมพล
98 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วังทอง ภักดีชุมพล
99 โรงเรียนบ้านโนนม่วง เจาทอง ภักดีชุมพล
100 โรงเรียนบ้านเจาทอง เจาทอง ภักดีชุมพล
101 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา เจาทอง ภักดีชุมพล
102 โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม เจาทอง ภักดีชุมพล
103 โรงเรียนบ้านนาอุดม เจาทอง ภักดีชุมพล
104 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล เจาทอง ภักดีชุมพล
105 โรงเรียนบ้านวังตะกู แหลมทอง ภักดีชุมพล
106 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ แหลมทอง ภักดีชุมพล
107 โรงเรียนบ้านหินเหิบคุรุประชาสรรค์ แหลมทอง ภักดีชุมพล
108 โรงเรียนบ้านสามแยกดงสวรรค์ แหลมทอง ภักดีชุมพล
109 โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน แหลมทอง ภักดีชุมพล
110 โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ กุดชุมแสง หนองบัวแดง
111 โรงเรียนบ้านหนองหอย กุดชุมแสง หนองบัวแดง
112 โรงเรียนบ้านโชคอำนวย กุดชุมแสง หนองบัวแดง
113 โรงเรียนกุดชุมแสง กุดชุมแสง หนองบัวแดง
114 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก กุดชุมแสง หนองบัวแดง
115 โรงเรียนคูเมืองวิทยา กุดชุมแสง หนองบัวแดง
116 โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ กุดชุมแสง หนองบัวแดง
117 โรงเรียนบ้านหนองสะแก กุดชุมแสง หนองบัวแดง
118 โรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อ คูเมือง หนองบัวแดง
119 โรงเรียนบ้านห้วยกนทา คูเมือง หนองบัวแดง
120 โรงเรียนบ้านท่าข่อย คูเมือง หนองบัวแดง
121 โรงเรียนคุรุประชานุกูล คูเมือง หนองบัวแดง
122 โรงเรียนบ้านหนองไห ถ้ำวัวแดง หนองบัวแดง
123 โรงเรียนบ้านโนนลาน ถ้ำวัวแดง หนองบัวแดง
124 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ ถ้ำวัวแดง หนองบัวแดง
125 โรงเรียนบ้านโนนถาวร ถ้ำวัวแดง หนองบัวแดง
126 โรงเรียนบ้านหนองหอยปังสามัคคี ถ้ำวัวแดง หนองบัวแดง
127 โรงเรียนบ้านบ่อทอง ถ้ำวัวแดง หนองบัวแดง
128 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) ท่าใหญ่ หนองบัวแดง
129 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ท่าใหญ่ หนองบัวแดง
130 โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง ท่าใหญ่ หนองบัวแดง
131 โรงเรียนบ้านห้วยข่าเฒ่า ท่าใหญ่ หนองบัวแดง
132 โรงเรียนบ้านภูนกเขียน ท่าใหญ่ หนองบัวแดง
133 โรงเรียนศรีสว่างสามัคคี ท่าใหญ่ หนองบัวแดง
134 โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าใหญ่ หนองบัวแดง
135 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก นางแดด หนองบัวแดง 0 4481 0551
136 โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี นางแดด หนองบัวแดง
137 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม นางแดด หนองบัวแดง
138 โรงเรียนบ้านโนนเหม่า นางแดด หนองบัวแดง
139 โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า สาขาบ้านวังตอตั้ง นางแดด หนองบัวแดง
140 โรงเรียนบ้านนางแดด นางแดด หนองบัวแดง
141 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ นางแดด หนองบัวแดง
142 โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า นางแดด หนองบัวแดง
143 โรงเรียนบ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ นางแดด หนองบัวแดง
144 โรงเรียนบ้านโนนตูม วังชมภู หนองบัวแดง
145 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน วังชมภู หนองบัวแดง
146 โรงเรียนบ้านโนนตูม สาขาบ้านทุ่งสว่าง วังชมภู หนองบัวแดง
147 โรงเรียนบ้านท่าวังย่างควาย วังชมภู หนองบัวแดง
148 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง วังชมภู หนองบัวแดง
149 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วังชมภู หนองบัวแดง
150 โรงเรียนบ้านห้วยหัน วังชมภู หนองบัวแดง
151 โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ วังชมภู หนองบัวแดง
152 โรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์ หนองบัวแดง หนองบัวแดง
153 โรงเรียนบ้านลาดใต้ หนองบัวแดง หนองบัวแดง 0 4487 2626
154 โรงเรียนบ้านหนองไฮใต้ หนองบัวแดง หนองบัวแดง
155 โรงเรียนบ้านหนองนกออกประชาสรรค์ หนองบัวแดง หนองบัวแดง
156 โรงเรียนบ้านหนองแห้วพัฒนา หนองบัวแดง หนองบัวแดง
157 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง หนองบัวแดง หนองบัวแดง 0-4487-2049
158 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา หนองบัวแดง หนองบัวแดง
159 โรงเรียนบ้านลาดเหนือ หนองบัวแดง หนองบัวแดง
160 โรงเรียนอนุบาลเรืองชาญ หนองบัวแดง หนองบัวแดง
161 โรงเรียนบ้านหนองไฮเหนือ หนองบัวแดง หนองบัวแดง
162 โรงเรียนบ้านโสกรัง หนองบัวแดง หนองบัวแดง
163 โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน หนองบัวแดง หนองบัวแดง
164 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง หนองแวง หนองบัวแดง
165 โรงเรียนบ้านห้วยหว้า หนองแวง หนองบัวแดง
166 โรงเรียนบ้านโคกสง่า หนองแวง หนองบัวแดง
167 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง หนองแวง หนองบัวแดง
168 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ หนองแวง หนองบัวแดง
169 โรงเรียนบ้านนารี หนองแวง หนองบัวแดง
170 โรงเรียนบ้านสะพุงเหนือ หนองแวง หนองบัวแดง
171 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง หนองแวง หนองบัวแดง
172 โรงเรียนบ้านนาเจริญ หนองแวง หนองบัวแดง
173 โรงเรียนบ้านหนองกุงบำรุง หนองแวง หนองบัวแดง
174 โรงเรียนบ้านหนองแวง ซับสีทอง เกษตรสมบูรณ์
175 โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม ซับสีทอง เกษตรสมบูรณ์
176 โรงเรียนบ้านหนองฉนวนวิทยาคม ซับสีทอง เกษตรสมบูรณ์
177 โรงเรียนไพเราะวิทยา (อนุบาล) เมืองชัยภูมิ
178 โรงเรียนสระไข่น้ำขุนีวิทยา กุดตุ้ม เมืองชัยภูมิ
179 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม กุดตุ้ม เมืองชัยภูมิ
180 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อง กุดตุ้ม เมืองชัยภูมิ
181 โรงเรียนบ้านผือวิทยายน กุดตุ้ม เมืองชัยภูมิ
182 โรงเรียนโนนโพธิ์บะก่ามวิทยา กุดตุ้ม เมืองชัยภูมิ
183 โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์) กุดตุ้ม เมืองชัยภูมิ
184 โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา กุดตุ้ม เมืองชัยภูมิ
185 โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ ชีลอง เมืองชัยภูมิ
186 โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ชีลอง เมืองชัยภูมิ
187 โรงเรียนโป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ ชีลอง เมืองชัยภูมิ
188 โรงเรียนวัดพุทโธวาท ชีลอง เมืองชัยภูมิ
189 โรงเรียนหนองปลาโดผดุงราษฎร์ ชีลอง เมืองชัยภูมิ
190 โรงเรียนโนนหว้านไพล ชีลอง เมืองชัยภูมิ
191 โรงเรียนบ้านซับสีทอง ซับสีทอง เมืองชัยภูมิ
192 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม ท่าหินโงม เมืองชัยภูมิ
193 โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง ท่าหินโงม เมืองชัยภูมิ
194 โรงเรียนบ้านวังโพน ท่าหินโงม เมืองชัยภูมิ
195 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สาขาบ้านวังคำแคน ท่าหินโงม เมืองชัยภูมิ
196 โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม ท่าหินโงม เมืองชัยภูมิ
197 โรงเรียนบ้านนาฝาย นาฝาย เมืองชัยภูมิ
198 โรงเรียนบ้านโนนพระคำ นาฝาย เมืองชัยภูมิ
199 โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น นาฝาย เมืองชัยภูมิ
200 โรงเรียนบ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) นาฝาย เมืองชัยภูมิ
201 โรงเรียนบ้านช่อระกา นาฝาย เมืองชัยภูมิ 0-4412-4233
202 โรงเรียนบ้านหนองแวง นาฝาย เมืองชัยภูมิ
203 โรงเรียนบ้านคร้อห้วยชัน(แย้มมงคลสินธุ์) นาฝาย เมืองชัยภูมิ
204 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง นาฝาย เมืองชัยภูมิ
205 โรงเรียนบ้านนาวัง นาเสียว เมืองชัยภูมิ
206 โรงเรียนนาเสียวศึกษาคาร นาเสียว เมืองชัยภูมิ
207 โรงเรียนบ้านนาสีนวล นาเสียว เมืองชัยภูมิ
208 โรงเรียนบ้านซับรวงไทร นาเสียว เมืองชัยภูมิ
209 โรงเรียนไทรงามผดุงวิทย์ นาเสียว เมืองชัยภูมิ
210 โรงเรียนบ้านหนองฉิม บุ่งคล้า เมืองชัยภูมิ
211 โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ บุ่งคล้า เมืองชัยภูมิ
212 โรงเรียนบ้านโนนแดง บุ่งคล้า เมืองชัยภูมิ
213 โรงเรียนบ้านขวาน้อย บุ่งคล้า เมืองชัยภูมิ
214 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา บุ่งคล้า เมืองชัยภูมิ
215 โรงเรียนบ้านหัวนา บุ่งคล้า เมืองชัยภูมิ
216 โรงเรียนบ้านกุดโง้ง บุ่งคล้า เมืองชัยภูมิ
217 โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร บ้านค่าย เมืองชัยภูมิ (044) 899118
218 โรงเรียนบ้านหมื่นแผ้ว บ้านค่าย เมืองชัยภูมิ
219 โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ บ้านค่าย เมืองชัยภูมิ
220 โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา บ้านค่าย เมืองชัยภูมิ
221 โรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุง บ้านค่าย เมืองชัยภูมิ
222 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร บ้านเล่า เมืองชัยภูมิ
223 โรงเรียนบ้านเสี้ยวใหญ่ บ้านเล่า เมืองชัยภูมิ
224 โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ บ้านเล่า เมืองชัยภูมิ
225 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ บ้านเล่า เมืองชัยภูมิ
226 โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย บ้านเล่า เมืองชัยภูมิ
227 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยกุดสวง บ้านเล่า เมืองชัยภูมิ
228 โรงเรียนบ้านโนนทัน บ้านเล่า เมืองชัยภูมิ
229 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ รอบเมือง เมืองชัยภูมิ
230 โรงเรียนบ้านโนนกอก รอบเมือง เมืองชัยภูมิ
231 โรงเรียนบ้านกุดเวียน ลาดใหญ่ เมืองชัยภูมิ
232 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ ลาดใหญ่ เมืองชัยภูมิ (044) 801161
233 โรงเรียนบ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ลาดใหญ่ เมืองชัยภูมิ
234 โรงเรียนบ้านโนนคูณ ลาดใหญ่ เมืองชัยภูมิ
235 โรงเรียนดงบังราษฎร์นุเคราะห์ ลาดใหญ่ เมืองชัยภูมิ
236 โรงเรียนบ้านหนองโง้ง หนองนาแซง เมืองชัยภูมิ
237 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง เมืองชัยภูมิ
238 โรงเรียนบ้านกุดละลม หนองนาแซง เมืองชัยภูมิ
239 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ หนองนาแซง เมืองชัยภูมิ
240 โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ หนองไผ่ เมืองชัยภูมิ
241 โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ หนองไผ่ เมืองชัยภูมิ
242 โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม หนองไผ่ เมืองชัยภูมิ
243 โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา หนองไผ่ เมืองชัยภูมิ
244 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา หนองไผ่ เมืองชัยภูมิ
245 โรงเรียนบ้านดอนหัน หนองไผ่ เมืองชัยภูมิ
246 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย) ห้วยต้อน เมืองชัยภูมิ
247 โรงเรียนบ้านชีลองใต้ ห้วยต้อน เมืองชัยภูมิ
248 โรงเรียนบ้านโป่งคองใต้ ห้วยต้อน เมืองชัยภูมิ
249 โรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศ ห้วยต้อน เมืองชัยภูมิ
250 โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม ห้วยต้อน เมืองชัยภูมิ
251 โรงเรียนห้วยต้อนวิทยา ห้วยต้อน เมืองชัยภูมิ
252 โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ ห้วยต้อน เมืองชัยภูมิ
253 โรงเรียนบ้านโป่งคองเหนือ ห้วยต้อน เมืองชัยภูมิ 044870305
254 โรงเรียนบ้านชีลองกลาง ห้วยต้อน เมืองชัยภูมิ
255 โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ ห้วยบง เมืองชัยภูมิ
256 โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ ห้วยบง เมืองชัยภูมิ
257 โรงเรียนบ้านห้วยหว้า ห้วยบง เมืองชัยภูมิ
258 โรงเรียนบ้านหินกอง ห้วยบง เมืองชัยภูมิ
259 โรงเรียนบ้านห้วยบงใต้ ห้วยบง เมืองชัยภูมิ
260 โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง โคกสูง เมืองชัยภูมิ
261 โรงเรียนบ้านห้วยยาง โคกสูง เมืองชัยภูมิ
262 โรงเรียนยางบ่ารัฐประชามิตร โคกสูง เมืองชัยภูมิ
263 โรงเรียนโสกตลับราษฎร์อุทิศ โคกสูง เมืองชัยภูมิ
264 โรงเรียนโคกสูงราษฎร์สามัคคี โคกสูง เมืองชัยภูมิ
265 โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย โนนสำราญ เมืองชัยภูมิ
266 โรงเรียนกะพี้ดอนขวางวิทยา โนนสำราญ เมืองชัยภูมิ
267 โรงเรียนบ้านโสกหว้า โนนสำราญ เมืองชัยภูมิ
268 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา โนนสำราญ เมืองชัยภูมิ
269 โรงเรียนโนนสำราญวิทยา โนนสำราญ เมืองชัยภูมิ
270 โรงเรียนโพนทองพิทยา โพนทอง เมืองชัยภูมิ
271 โรงเรียนบ้านซับม่วง โพนทอง เมืองชัยภูมิ
272 โรงเรียนบ้านนางเม้ง โพนทอง เมืองชัยภูมิ
273 โรงเรียนบ้านซับพระไวย์ โพนทอง เมืองชัยภูมิ
274 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา โพนทอง เมืองชัยภูมิ
275 โรงเรียนสุนทรวัฒนา ในเมือง เมืองชัยภูมิ
276 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ในเมือง เมืองชัยภูมิ 044811887
277 โรงเรียนบ้านหนองหลอดมิตรภาพที่ 48 ในเมือง เมืองชัยภูมิ
278 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี ในเมือง เมืองชัยภูมิ
279 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ในเมือง เมืองชัยภูมิ
280 โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ ในเมือง เมืองชัยภูมิ
281 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ในเมือง เมืองชัยภูมิ
282 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กใหญ่ ในเมือง เมืองชัยภูมิ
283 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ในเมือง เมืองชัยภูมิ
284 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กน้อย ในเมือง เมืองชัยภูมิ
285 โรงเรียนสาคริชวิทยา ในเมือง เมืองชัยภูมิ